Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

inż. Jarosław Oślizło

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: drogowa, mostowa

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0656/03

Rodzaj uprawnień:

do kierowania




Zastępstwo inwestorskie


Nadzory budowlane


Opinie


Kosztorysowanie


Termowizja


Przeglądy obiektów budowlanych

inż. Jarosław Oślizło

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: drogowa, mostowa

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0656/03

Rodzaj uprawnień:

do kierowania




Zastępstwo inwestorskie


Nadzory budowlane


Opinie


Kosztorysowanie


Termowizja


Przeglądy obiektów budowlanych