Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

inż. Franciszek Amrogowicz

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/2475/01

Numer uprawnień:

393/85/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Jestem Arbitrem Sądu Budowlanego Przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
http://arbitraz-sidir.pl/lista-arbitrow/
Specjalizuję się obsługą inwestycyjną obiektów zabytkowych

inż. Franciszek Amrogowicz

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/2475/01

Numer uprawnień:

393/85/UW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Jestem Arbitrem Sądu Budowlanego Przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
http://arbitraz-sidir.pl/lista-arbitrow/
Specjalizuję się obsługą inwestycyjną obiektów zabytkowych