Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

inż. DAWID BANOT

Branża główna: telekomunikacyjna

Numer członkowski:

DOŚ/BT/0027/18

Numer uprawnień:

DOŚ/0470/WBT/17

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

inż. DAWID BANOT

Branża główna: telekomunikacyjna

Numer członkowski:

DOŚ/BT/0027/18

Numer uprawnień:

DOŚ/0470/WBT/17

Rodzaj uprawnień:

do kierowania