Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

dr inż. Marta Matczuk-Pisarek

Branża główna: drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/BD/0308/12

Numer uprawnień:

81/DOŚ/12

Rodzaj uprawnień:

do projektowania

Wykonuję projekty drogowe oraz opracowania z zakresu inżynierii ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizacji ruchu drogowego. Jestem Audytorem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

dr inż. Marta Matczuk-Pisarek

Branża główna: drogowa

Numer członkowski:

DOŚ/BD/0308/12

Numer uprawnień:

81/DOŚ/12

Rodzaj uprawnień:

do projektowania

Wykonuję projekty drogowe oraz opracowania z zakresu inżynierii ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizacji ruchu drogowego. Jestem Audytorem bezpieczeństwa ruchu drogowego.