Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

dr inż. Jerzy Szcześniak

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/5545/01

Numer uprawnień:

391/83/WBPP, 66/87/UW, 216/80/85-PZITB, 70/212/MB, 1857 SPEC.41 I 5.3, CRRB 77/98/R

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projektant w spec. konstrukcyjno-budowlanej wszelkich budynków i budowli i do sporządzania adaptacji typ .proj. arch. upr.. 391/83/ WBPP
Kierownik budowy i robót konstr.-bud. upr. 66/87/UW
Specjalista mykologiczno-bud. obiektów bud. ogólnego i zabytkowej arch. upr. 216/80/85-PZITB
Rzeczoznawca Mykologiczno-Bud. upr. 70/2012/MB
Rzeczoznawca Budowlany PZITB w spec. konstr.- bud. nr 1857, spec. 4.1 i 5.3
Rzeczoznawca Budowlany w zakresie proj. konstr. bud. ogólnego oraz konstr. żelbet. CRRB 77/98/R

dr inż. Jerzy Szcześniak

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/5545/01

Numer uprawnień:

391/83/WBPP, 66/87/UW, 216/80/85-PZITB, 70/212/MB, 1857 SPEC.41 I 5.3, CRRB 77/98/R

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projektant w spec. konstrukcyjno-budowlanej wszelkich budynków i budowli i do sporządzania adaptacji typ .proj. arch. upr.. 391/83/ WBPP
Kierownik budowy i robót konstr.-bud. upr. 66/87/UW
Specjalista mykologiczno-bud. obiektów bud. ogólnego i zabytkowej arch. upr. 216/80/85-PZITB
Rzeczoznawca Mykologiczno-Bud. upr. 70/2012/MB
Rzeczoznawca Budowlany PZITB w spec. konstr.- bud. nr 1857, spec. 4.1 i 5.3
Rzeczoznawca Budowlany w zakresie proj. konstr. bud. ogólnego oraz konstr. żelbet. CRRB 77/98/R