Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

dr inż. Jacek Dudkiewicz

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne, budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/3890/01

Numer uprawnień:

279/98/UW, 359/01/DUW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projektant w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
Kierownik budowy i robót konstr.-bud.
Rzeczoznawca Budowlany w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
obejmującej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń .
Wykonuje ekspertyzy budowlane, oceny stanu technicznego obiektów budownictwa ogólnego i obiektów przemysłowych.
Bardzo duży dorobek w zakresie projektowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów zabytkowych, obiektów halowych i przemysłowych.
Pracownik Politechniki Wrocławskiej, zatrudnionym na stanowisku adiunkta, wykładowca.
Dyrektor generalny w Przedsiębiorstwie Budowlanym STALBET Sp z o.o., v-ce prezes Zarządu, projektant.

dr inż. Jacek Dudkiewicz

Rzeczoznawca
Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne, budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/3890/01

Numer uprawnień:

279/98/UW, 359/01/DUW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projektant w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
Kierownik budowy i robót konstr.-bud.
Rzeczoznawca Budowlany w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
obejmującej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń .
Wykonuje ekspertyzy budowlane, oceny stanu technicznego obiektów budownictwa ogólnego i obiektów przemysłowych.
Bardzo duży dorobek w zakresie projektowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów zabytkowych, obiektów halowych i przemysłowych.
Pracownik Politechniki Wrocławskiej, zatrudnionym na stanowisku adiunkta, wykładowca.
Dyrektor generalny w Przedsiębiorstwie Budowlanym STALBET Sp z o.o., v-ce prezes Zarządu, projektant.