Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

dr inż. Andrzej Wartalski

Rzeczoznawca
Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/5131/01

Numer uprawnień:

384/90/UW, 17/2002/RZ

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projektowanie w zakresie systemów zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalziacyjnych oraz ochrony środowiska.

Rzeczoznawca w zakresie sieci sanitarnych i ochrony wód w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej.

dr inż. Andrzej Wartalski

Rzeczoznawca
Branża główna: sanitarna

Numer członkowski:

DOŚ/IS/5131/01

Numer uprawnień:

384/90/UW, 17/2002/RZ

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projektowanie w zakresie systemów zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalziacyjnych oraz ochrony środowiska.

Rzeczoznawca w zakresie sieci sanitarnych i ochrony wód w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej.