Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ANDRZEJ RYMARCZYK

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/3912/01

Numer uprawnień:

265/00/DUW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

ANDRZEJ RYMARCZYK

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/3912/01

Numer uprawnień:

265/00/DUW

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania