Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, pełnych słońca, życzliwości i ufności w lepszą przyszłość oraz zdrowia i pogody ducha na każdy nadchodzący dzień Członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa życzą: Przewodniczący i Okręgowa Rada DOIIB