Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WEBINARIA Z ZAKRESU AKUSTYKI BUDOWLANE

Firma Schöck zaprasza do udziału w bezpłatnym cyklu webinariów skierowanych do architektów, inżynierów budowlanych oraz inwestorów. Webinaria, które odbędą się w terminach: 10.09.2020 r. (część I) i 24.09.2020 r. (część II) dotyczyć będą tematyki związanej z akustyką budowlaną.
Webinaria poprowadzi dr Leszek Dulak – ekspert z Politechniki Śląskiej, inżynier budowlany oraz doktor nauk technicznych w zakresie akustyki budowlanej. Ponadto konsultant akustyczny, specjalizujący się w akustyce budowlanej i środowiskowej, autor kilkudziesięciu artykułów i referatów z dziedziny akustyki. Autor szkoleń i wielu ekspertyz z zakresu teoretycznego określenia izolacyjności pomiędzy pomieszczeniami w budynku oraz laboratoryjnych i terenowych badań izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych i powietrznych, oraz ekspertyz teoretycznych oraz pomiarowych dot. ochrony akustycznej w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie zagadnień Akustyki Budowlanej oraz ekspert SNB w grupie roboczej GR8 realizującej II i III etap wdrażania koncepcji Mechanizmu Prekonsultacji warunków technicznych w zakresie wymagań ochrony przed hałasem i drganiami.

Link do rejestracji: https://www.schock.pl/pl/webinaria