Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

V OTWARTE MISTRZOSTWA PODKARPACKIEJ OIIB W MARSZU NA ORIENTACJĘ (24.08.2024)

Zapraszamy członków DOIIB do udziału w V  Mistrzostwach Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Marszu na Orientację, który odbędzie się w Bieszczadach (miejscowość Muczne), w dniu 24.08.2024 r.  

W Mistrzostwach mogą wziąć udział 2-osobowe drużyny, zgłoszone przez Okręgową Izbę. Drużyna może się składać tylko z osób będących czynnymi członkami Izby.

Chętnych do udziału w Mistrzostwach członków DOIIB prosimy o zgłoszenia (z opisem „dorobku” w marszach na orientację) na adres e-mail: dos@dos.piib.org.pl. do dnia 18.06.2024 r.
Szczegółowe informacje dotyczące Mistrzostw znajdują się na stronie internetowej – link