Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

V JUBILEUSZOWE MISTRZOSTWA PIIB W BRYDŻU SPORTOWYM.

Zapraszamy członków DOIIB do udziału w V Jubileuszowych Mistrzostwach PIIB w Brydżu Sportowym. Turniej odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2016 r. w Szczyrku CKR Orle Gniazdo. Zgłoszenia uczestnictwa do 05.12.2016 r. w formie elektronicznej na adres: ptbielsko@slk.piib.org.pl, z podaniem danych osobowych (imię i nazwisko, przynależność do Okręgowej Izby, numer ewidencyjny Izby). Udział w zawodach jest bezpłatny (bez wpisowego). Uczestnik ponosi opłaty za nocleg i wyżywienie. Organizatorzy przyjmują rezerwację w Hotelu. W turniejach obowiązują przepisy Polskiego  Związku Brydża Sportowego.
Komunikat organizatora V Jubileuszowych Mistrzostw PIIB  w Brydżu Sportowym zamieszczamy w pliku do pobrania. 

Członkom DOIIB, którzy zajmą miejsca od I do III – zwracamy koszty noclegu i wyżywienia.
 
Warunkiem refundacji  jest uprzednie zgłoszenie uczestnictwa i uzgodnienie wysokości kosztów z DOIIB (tel. 071-337-62-32 lub e-mail: dos@dos.piib.org.pl).
W przypadku dużej liczby chętnych wybierzemy czteroosobową reprezentację.