Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uwaga – awaria poczty elektronicznej DOIIB !!!

Wszystkie osoby, które przesłały na adres dos@dos.piib.org.pl Kartę Zgłoszenia Udziału w zawodach narciarskich, a nie otrzymały potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, proszone są o ponowne przesłanie zgłoszenia.