Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UROCZYSTE WRĘCZENIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH (15.01.2020 r.)

W dniu 15 stycznia 2020r. w SILVER CONFERENCE CENTER we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych nadanych w sesji jesiennej 2019r. przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Spośród 316 osób, które w tej sesji złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz osób zakwalifikowanych do egzaminu w poprzednich sesjach, do egzaminu pisemnego dopuszczono 368 osób. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 312 osób, z czego 266 osób uzyskało wynik pozytywny i zostało dopuszczonych do egzaminu ustnego. Do egzaminu ustnego przystąpiło 321 osób, w tym osoby, które zdały egzamin pisemny w bieżącej sesji oraz osoby przystępujące do egzaminu ustnego po raz kolejny. 

W wyniku przeprowadzonego egzaminu w sesji jesiennej 2019r. OKK DOIIB nadała 266 uprawnień budowlanych, w tym w poszczególnych specjalnościach wydała następujące liczby decyzji o nadaniu uprawnień: 

konstrukcyjno-budowlanej – 129 decyzji,

inżynieryjnej drogowej –   17 decyzje,

inżynieryjnej mostowej –   12 decyzji,

instalacyjnej sanitarnej –   55 decyzji,

instalacyjnej elektrycznej –   34 decyzje,

inżynieryjnej kolejowej –   13 decyzji,

instalacyjnej telekomunikacyjnej –     5 decyzji,

inżynieryjnej hydrotechnicznej –     1 decyzję.

 

Uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych prowadził prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – Przewodniczący OKK DOIIB. Okręgową Radę DOIIB reprezentowali: inż. Marek Kaliński i mgr inż. Rafał Zarzycki – Zastępcy Przewodniczącego OR DOIIB. 

 

W imieniu Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB – Pana mgr inż. Janusza Szczepańskiego – gratulacje i życzenia zadowolenia z możliwości wykonywania zaszczytnego zawodu inżyniera budownictwa złożył zebranym Pan mgr inż. Rafał Zarzycki. Podkreślił jak wielka odpowiedzialność wiąże się z wykonywaniem tego trudnego, ale dającego wielką satysfakcję zawodu. Przybliżył zebranym cele i zasady działania samorządu zawodowego, jakim jest Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz zachęcał do aktywnej działalności w jej szeregach.

Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiło uroczyste ślubowanie, którego treść ustaliła Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Ślubowanie przyjął Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB – inż. Marek Rafał Kaliński. Uprawnienia budowlane wręczali:  Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB prof. dr hab. inż. Antoni Szydło oraz Zastępca Przewodniczącego Rady DOIIB inż. Marek Rafał Kaliński. Wraz z decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych wręczano wszystkim „uprawnionym inżynierom” obowiązujący w PIIB „Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”.

 

Relacja z uroczystości wręczenia uprawnień budowlanych wkrótce będzie dostępna w telewizji internetowej TV DOIIB.