Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski w sesji jesiennej 2024

OGŁOSZENIE
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że osoby zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego mogą składać:
– nowe wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 2/2024
w dniach 15 – 31 lipca 2024r.
lub
– wnioski o wyznaczenie terminu egzaminu
(dla osób zakwalifikowanych w poprzednich sesjach, które nie zgłosiły się na egzamin lub uzyskały wynik negatywny) do dnia 23 września 2024r.

po wcześniejszej obowiązkowej rejestracji kandydatów na Portalu PIIB.

                                                     

Rejestracja elektroniczna jest dostępna TUTAJ

UWAGA! Instrukcja rejestracji wniosku dla Kandydata na Uprawnienia Budowlane PIIB

Osoby, które dokonały już rejestracji (dotyczy to również poprzednich sesji egzaminacyjnych) prosimy o logowanie się do Portalu PIIB, a następnie przejście do zakładki “Kwalifikacje na uprawnienia budowlane”

Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, kliknij tutaj, aby się zalogować, a następnie przejdź do zakładki “Kwalifikacje na uprawnienia budowlane” 

Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju wniosku i podanie niezbędnych informacji:
– Umów spotkanie w OKK – nowe dokumenty do kwalifikacji
lub
– Złóż wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu (dla osób zakwalifikowanych w poprzednich sesjach, które nie zgłosiły się na egzamin lub uzyskały wynik negatywny) – warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu w formie papierowej – formularz do pobrania tutaj

Proszę wypełnić wszystkie pola (również te nieobowiązkowe), a następnie wybrać dowolny termin w systemie na potrzeby rejestracji w Portalu.
Nie jest wymagane złożenie dokumentów dokładnie w tym samym dniu jaki został wybrany podczas rejestracji.

Teczki z kompletem dokumentów można składać osobiście w siedzibie DOIIB lub przesłać na adres:

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Odrzańska 22
50-114 Wrocław

Egzamin pisemny (testowy) odbędzie się w dniu 22 listopada 2024r.
Terminy egzaminów ustnych zostaną podane na egzaminie testowym lub w zawiadomieniu o egzaminie.

W celu prawidłowego przygotowania wniosku o nadanie uprawnień budowlanych wskazane jest zapoznanie się ze wszystkimi informacjami umieszczonymi pod linkami:
Wnioski o nadanie uprawnień oraz Praktyka zawodowa