Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB  informuje, że uroczystość ślubowania i wręczenia uprawnień budowlanych osobom, które zdały egzamin na uprawnienia budowlane w sesji 1/2024 odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024r. o godz. 16:00 w SILVER CONFERENCE CENTER we Wrocławiu przy Pl. Konstytucji 3 Maja nr 3 (budynek SILVER TOWER – I piętro).