Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ogłoszenia

Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB w sprawie wyznaczenia ponownego terminu egzaminu w sesji nr 1/2021

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji 1/2021 (dot. osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 29 marca 2021r.

Osoby, które uzyskały wynik negatywny egzaminu w sesji 2/2020 (luty – marzec 2021r.) mogą składać wnioski o wyznaczenie terminu egzaminu bez załączania decyzji (decyzje wydane będą w terminie późniejszym).

Wnioski należy składać na adres: okk@dos.piib.org.pl

Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB w sprawie egzaminu w sesji nr 2/2020

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że egzamin na uprawnienia budowlane w sesji Nr 2/2020, którego rozpoczęcie planowane było w dniu 4 grudnia 2020r. i termin ten został odwołany w związku z sytuacją epidemiologiczną kraju zostanie przeprowadzony w dodatkowym terminie w dniach 26 lutego – 28 marca 2021r.

w budynku Haston City Hotel we Wrocławiu, ul. Irysowa 1-3 (część pisemna) oraz w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu, ul. Odrzańska 22 (część ustna)

Osoby dopuszczone do egzaminu zostaną poinformowane o terminie egzaminu listem poleconym.

Przed egzaminem należy zapoznać się z „Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 opracowaną przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” dostępną poniżej.

Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB w sprawie sesji nr 1/2021

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że osoby zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 1/2021 w dniach od 4 do 27 stycznia 2021r.

Wnioski należy przesyłać w w/w terminie wyłącznie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich. Nie ma możliwości składania wniosków osobiście w siedzibie izby.

Dokumenty proszę kierować na adres:

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Odrzańska 22
50-114 Wrocław

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 1/2021 – 28 maja 2021r.

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji 1/2021 (dot. osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 22 marca 2021r.


EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SESJI 2/2020 ODWOŁANY

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju w dniu 29 października 2020r. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna (https://www.piib.org.pl) podjęła uchwałę w sprawie odwołania jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, która miała rozpocząć się egzaminem pisemnym w dniu 4 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrocławiu zawiadamia, że zostaje tym samym odwołany egzamin pisemny w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa planowany na dzień 4 grudnia 2020 roku oraz egzaminy ustne planowane w dniach 6 grudnia 2020r. – 14 stycznia 2021r.

Zainteresowani otrzymają stosowne zawiadomienia droga pocztową. Kolejne informacje dotyczące przeprowadzenia egzaminu w sesji jesiennej zostaną podane na stronie www.dos.piib.org.pl w zakładce UPRAWNIENIA BUDOWLANE po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej w kraju.


Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB w sprawie egzaminu w sesji nr 2/2020

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że egzamin na uprawnienia budowlane w sesji Nr 2/2020 zostanie przeprowadzony
w dniach 4 grudnia 2020r. – 14 stycznia 2021r. (z przerwą w okresie świąteczno-noworocznym)

w TERMINAL Hotel, ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław (część pisemna) oraz w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu, ul. Odrzańska 22 (część ustna)

Osoby dopuszczone do egzaminu zostaną poinformowane o terminie egzaminu listem poleconym.

Przed egzaminem należy zapoznać się z „Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 opracowaną przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” dostępną poniżej.