Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ogłoszenia

Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB w sprawie sesji nr 2/2021

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że osoby zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 2/2021 w dniach od 2 do 13 sierpnia 2021r.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju wnioski należy przesyłać w w/w terminie wyłącznie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich. Nie ma możliwości składania wniosków osobiście w siedzibie izby.

Dokumenty proszę kierować na adres:

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Odrzańska 22
50-114 Wrocław

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 2/2021 – 19 listopada 2021r.

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji 2/2021 (dot. osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 20 września 2021r.

Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB w sprawie egzaminu w sesji nr 1/2021

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że egzamin na uprawnienia budowlane w sesji Nr 1/2021 zostanie przeprowadzony w dniach 28 maja – 28 czerwca 2021r.

w hotelu THE BRIDGE we Wrocławiu, Plac Katedralny 8 (część pisemna) oraz w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu, ul. Odrzańska 22 (część ustna)

Osoby dopuszczone do egzaminu zostaną poinformowane o terminie egzaminu listem poleconym.

Przed egzaminem należy zapoznać się z „Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 opracowaną przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” dostępną poniżej.