Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ogłoszenia

Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB w sprawie egzaminu w sesji nr 2/2020

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że egzamin na uprawnienia budowlane w sesji Nr 2/2020 zostanie przeprowadzony
w dniach 4 grudnia 2020r. – 14 stycznia 2021r. (z przerwą w okresie świąteczno-noworocznym)

w TERMINAL Hotel, ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław (część pisemna) oraz w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu, ul. Odrzańska 22 (część ustna)

Osoby dopuszczone do egzaminu zostaną poinformowane o terminie egzaminu listem poleconym.

Przed egzaminem należy zapoznać się z „Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 opracowaną przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” dostępną poniżej.

Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB w sprawie egzaminu w sesji nr 1/2020

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że egzamin na uprawnienia budowlane w sesji Nr 1/2020 zostanie przeprowadzony
w dniach 4 września – 4 października 2020r.

w budynku Wydziału Prawa, Administracji I Ekonomii we Wrocławiu, ul. Uniwersytecka 7-10 (część pisemna) oraz w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
we Wrocławiu, ul. Odrzańska 22 (część ustna)

Osoby dopuszczone do egzaminu zostaną poinformowane o terminie egzaminu listem poleconym.

Przed egzaminem należy zapoznać się z „Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 opracowaną przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” dostępną poniżej.

Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB w sprawie sesji nr 2/2020

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że w związku ze zmianami terminów egzaminów na uprawnienia budowlane, podyktowanymi aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, osoby zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 2/2020 w dniach od 15 czerwca do 3 lipca 2020r.

Wnioski należy przesyłać w w/w terminie wyłącznie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich. Nie ma możliwości składania wniosków osobiście w siedzibie izby.

Dokumenty proszę kierować na adres:

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Odrzańska 22
50-114 Wrocław

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 2/2020 – 4 grudnia 2020r.

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji 2/2020 (dot. osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 5 października 2020r.

UWAGA: Zgodnie z art. 12 pkt 4i ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1186) pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania.

Zmiana terminu egzaminu na uprawnienia budowlane

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez Rząd RP od 20 marca br. aż do odwołania, stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zachodzi konieczność przełożenia terminu egzaminu sesji 1/2020 (wiosennej), która zgodnie z planem miała rozpocząć się w dniu 22 maja 2020r.
Jednocześnie ulega przesunięciu termin egzaminu w sesji 2/2020 (jesiennej)

Planowane nowe terminy egzaminów:
4 września 2020r. – sesja 1/2020 (sesja 35 – wiosenna)
4 grudnia 2020r. – sesja 2/2020 (sesja 36 – jesienna)

Jednocześnie informujemy, że na dotychczasowych zasadach i obowiązujących terminach prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne do sesji 1/2020 (wiosennej).

Przyjmowanie wniosków na sesję 2/2020 (jesienną) zostanie ustalone w terminie późniejszym.

Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB w sprawie sesji nr 1/2020

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że osoby zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych 
w sesji Nr 1/2020
 w dniach od 20 do 31 stycznia 2020r. w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą w biurze Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej (pok. 213/1), w godzinach przyjęć interesantów, t.j. w:

poniedziałek, wtorek, piątekw godz. 12.00 – 14.00
środaw godz. 12.00 – 17.00

Dokumenty można też przesyłać pocztą na adres:

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Odrzańska 22
50-114 Wrocław

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 1/2020 – 22 maja 2020r.

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji 1/2020 (dot. osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) –  winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 23 marca 2020r.

UWAGA: Zgodnie z art. 12 pkt 4i ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1186) pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania.