Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UBEZPIECZENIA NNW NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH: BEZPIECZNE DZIECKO I BEZPIECZNY DOROSŁY

GESTUM BROKER Sp. z o.o. serdecznie zaprasza członków izby do kontynuowania Programu BEZPIECZNE DZIECKO i BEZPIECZNY DOROSŁY.

PROGRAM BEZPIECZNE DZIECKO

w ramach tego programu Rodzice mogą zakupić atrakcyjne ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży w wieku: od 1 dnia do 26 roku życia (niezależnie czy się uczą). Ubezpieczenie w każdym wariancie jest rozszerzone o rekreacyjne i wyczynowe uprawianie sportu. Dodatkowo, zakres ubezpieczenia wszystkich świadczeń, został rozszerzony o następstwa nieszczęśliwego wypadku doznane przez ubezpieczonego w wyniku bójki w obronie koniecznej. Partnerem tegorocznej edycji jest ponownie TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Okres ubezpieczenia wynosi pełne 12 miesięcy i obowiązuje od dnia następnego po opłaceniu składki online lub od dowolnej wskazanej daty na kalendarzu. Izba nie pośredniczy w ubezpieczeniach. Aby skorzystać z ubezpieczenia należy kliknąć w link: https://gestumbroker.pl/ubezpieczenia-online i użyć kodu: INŻYNIER23

Korzyści płynące z programu BEZPIECZNE DZIECKO:

 • Zniżka 5-10% dla rodzeństwa!
 • Niskie składki już od 42 zł za rok!
 • Wysokie sumy ubezpieczenia aż do 390 000 zł!
 • Ochrona 24h na dobę na całym świecie – w szkole, w domu, na wycieczkach i wakacjach, w sekcjach sportowych itd.
 • Wyczynowe i rekreacyjne uprawianie sportów w zakresie ubezpieczenia!
 • Najszerszy zakres ubezpieczenia m.in.:
 • Złamania, skręcenia, zwichnięcia, oparzenia, pogryzienia itd.- aż do 1300 zł za 1% uszczerbku!
 • NOWOŚĆ! Assistance w tym psycholog, transport, naprawa roweru!
 • NOWOŚĆ! Wysokie sumy w Kosztach Leczenia – w tym zwrot za wizyty lekarskie do pełnego limit!
 • NOWOŚĆ! Zwrot kosztów wycieczki szkolnej!
 • Poważne zachorowanie – aż 14 chorób (m.in. cukrzyca, SEPSA, nowotwór, udar, zawał itd.)!
 • Rany, oparzenia, odmrożenia,
 • Operacje chirurgiczne aż do 2000 zł!
 • Obsługa VIP dla Ubezpieczonych – bezpośredni kontakt do Opiekuna ubezpieczenia;
 • Pełne wsparcie Brokera w procesie likwidacji szkód.

PROGRAM BEZPIECZNY DOROSŁY

Rodzice dzieci ubezpieczonych w Programie Bezpieczne Dziecko otrzymują możliwość skorzystania z ubezpieczenia NNW dla Dorosłych (dla osób w wieku 26 – 65 lat). Ubezpieczenie NNW to propozycja dla osób, które chciałyby zabezpieczyć siebie i swoich bliskich w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia albo choroby. Za składkę roczną (już od 83 zł), ubezpieczony otrzymuje szeroką ochronę ubezpieczeniową.

Ubezpieczający się do 30 września 2023r. otrzymują możliwość skorzystania z Kodu Rabatowego: RODZICNNW2023 uprawniającego do 10% zniżki na zakup polisy NNW Dorosłych.Szczegóły dotyczące programów ubezpieczeniowych zamieszczone są na stronie internetowej: https://gestumbroker.pl/ubezpieczenia-online