Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zrównoważone miasta przyszłości (04.04.2024, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

ZRÓWNOWAŻONE MIASTA PRZYSZŁOŚCI (SMART CITIES)

Termin: 04.04.2024 (czwartek), godz. 16-18

Wykładowca: dr inż. Robert Jeżewski

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do koncepcji Smart Cities.
  2. Technologie wspierające Smart Cities.
  3. Mobilność i transport w Smart Cities.
  4. Zrównoważona infrastruktura miejska.
  5. Usługi cyfrowe i partycypacja społeczna.
  6. Bezpieczeństwo i ochrona danych.
  7. Studium przypadku: Smart Cities w Polsce.
  8. Studium przypadku: Smart Cities na świecie.
  9. Wyzwania i perspektywy Smart Cities.
  10. Podsumowanie i dyskusja.

Zapisy na szkolenie:
Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2024-04-04 szkolenie pt. Zrównoważone miasta przyszłości (Smart Cities), a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl