Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zabezpieczenia oraz poprawa stateczności skarp. Część 3 (10.04.2024, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

ZABEZPIECZENIA ORAZ POPRAWA STATECZNOŚCI SKARP. CZĘŚĆ 3

Termin: 10.04.2024 r. (środa), godz. 16-18
Wykładowca: mgr inż. Maciej Król

Program szkolenia:

  1. Prawidłowa identyfikacja powierzchni poślizgu.
  2. Przykłady obliczeniowe poprawiające stateczność skarp (kolumny, geosyntetyki, gwoździe).
  3. Lekkie konstrukcje oporowe – przykłady z kraju i ze świata.
  4. Zabezpieczenia zboczy w trudnych warunkach gruntowych i terenowych (zbocza skalne).
  5. Przykłady zabezpieczeń zboczy przy użyciu różnych technologii geotechnicznych.
  6. Wpływ odwodnienia na stateczność skarp i zboczy.
  7. Dyskusja z widzami (pytania i odpowiedzi).

Zapisy na szkolenie:
Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2024-04-10 szkolenie pt. Zabezpieczenia oraz poprawa stateczności skarp. Część 3, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl