Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zabezpieczenia głębokich wykopów. Cz. 1 (21.04.2021, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie pt.

ZABEZPIECZENIA GŁĘBOKICH WYKOPÓW. CZĘŚĆ 1

Termin: 21.04.2021 r. (środa), godz. 16-18
Wykładowca: mgr inż. Maciej Król

Program szkolenia:

  1. Kącik BHP
  2. Projektowanie geotechniczne według EC7
  3. Zabezpieczenia głębokich wykopów według EC7
  4. Rozpoznanie geotechniczne – dobre praktyki
  5. Przykład obliczeniowy
  6. Pytania i odpowiedzi

Zapisy na szkolenie:
Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2021-04-21 szkolenie pt. Zabezpieczenia głębokich wykopów. Część 1, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl