Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wzmacnianie podłoża gruntowego, część 3 (22.09.2021, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

WZMACNIANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO, CZĘŚĆ 3

Termin: 22.09.2021 r. (środa), godz. 16-18

Wykładowca: mgr inż. Maciej Król

Opis szkolenia:

W trzeciej części szkolenia szczegółowo omówiona zostanie tematyka wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn żwirowych. Zakres wykładu obejmie aspekty technologiczne (zwłaszcza w zakresie doboru materiału), zalecenia wykonawcze dotyczące możliwości wykonania kolumn oraz przykład obliczeń redukcji osiadań po zastosowaniu wzmocnienia podłoża. Prelekcję zwieńczy prezentacja przykładów realizacji kolumn żwirowych (zarówno z kraju, jak i świata), która zilustruje szeroki zakres stosowania tej technologii.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2021-09-22 szkolenie pt. Wzmacnianie podłoża gruntowego, część 3 , a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl