Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Dobór materiałów konstrukcyjnych rur dla realizacji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych (14.05.2021, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

DOBÓR MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH RUR DLA REALIZACJI PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Termin:  14.05.2021 r. (piątek), godz. 16-18

Wykładowca: dr inż. Leszek Wysocki

Program szkolenia:

  1. Podstawowe czynniki decydujące o doborze materiału rur dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych (niezawodność/trwałość, warunki gruntowo-wodne, skład wody i ścieków, możliwości rozbudowy systemu, usuwanie awarii, koszty budowy, bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów wody, nośność
    przewodu)
  2. Charakterystyka zagrożeń dla trwałości rur w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych (zagrożenia od strony gruntu i wody gruntowej oraz zagrożenia spowodowane przez medium wewnętrzne).
  3. Charakterystyka rozwiązań materiałowych rur dostępnych na rynku i możliwości ich zastosowań w przewodach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę
Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2021-05-14 szkolenie pt. Dobór materiałów konstrukcyjnych rur dla realizacji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,
 
a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl