Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uwaga! Szkolenie online “Zabezpieczenia oraz poprawa stateczności skarp. Część 4” odbędzie się 8 maja 2024 r.

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

ZABEZPIECZENIA ORAZ POPRAWA STATECZNOŚCI SKARP. CZĘŚĆ 4

Termin: 08.05.2024 r. (środa), godz. 16-18
Wykładowca: mgr inż. Maciej Król

Program szkolenia:

  1. Stateczność zboczy skalnych.
  2. Parametry geotechniczne podłoża skalnego – podstawowe informacje.
  3. Tereny osuwiskowe – zagrożenia, ocena ryzyka, monitoring.
  4. Zabezpieczenia zboczy w trudnych warunkach gruntowych i terenowych (zbocza skalne).
  5. Przykłady zabezpieczeń zboczy przy użyciu różnych technologii geotechnicznych.
  6. Wpływ odwodnienia na stateczność skarp i zboczy.
  7. Dyskusja z widzami (pytania i odpowiedzi).

Zapisy na szkolenie:
Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2024-05-08 szkolenie pt. Zabezpieczenia oraz poprawa stateczności skarp. Część 4, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane ze zmianą terminu!