Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Utrzymanie obiektów budowlanych – kontrole okresowe (29.03.2022, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – KONTROLE OKRESOWE

Termin: 29.03.2022 r. (wtorek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr inż. Adrian Ciejak

Program szkolenia:

 1. Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego.
 2. Obowiązek przechowywania dokumentów obiektu.
 3. Zakres obowiązków właściciela i zarządcy nieruchomości w zakresie utrzymania technicznego obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
 4. Rodzaje i wytyczne kontroli okresowych i doraźnych obiektów budowlanych – wybrane zagadnienia.
 5. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Aspekty praktyczne.
 6. Wyłączenia z obowiązku przeprowadzania kontroli okresowych obiektów budowlanych.
 7. Osoby uprawnione do dokonywania kontroli okresowych.
 8. Książka obiektu budowlanego. Zasady prowadzenia.
 9. Stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.
 10. Sankcje karne za nieprzestrzeganie warunków prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych w świetle ustawy Prawo budowlane oraz ustawy
  o charakterystyce energetycznej budynków.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2022-03-29 szkolenie pt. Utrzymanie obiektów budowlanych – kontrole okresowe, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl