Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Umowy o roboty budowlane – praktyczne aspekty zabezpieczenia interesów stron (16.01.2024, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE – PRAKTYCZNE ASPEKTY ZABEZPIECZENIA INTERESÓW STRON

Termin: 16.01.2024 (wtorek), godz. 16-18

Wykładowca: dr inż. Janusz Rybka

Program szkolenia:

 1. Kształtowanie treści umów – wymogi prawne.
 2. Umowy jako zbiór ryzyk.
 3. Termin realizacji umowy – wykonanie umowy.
 4. Termin zakończenia usług inżyniera czy nadzoru inspektorskiego.
 5. Umowy z wynagrodzeniem kosztorysowym.
 6. Umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym.
 7. Dopuszczalne zmiany treści umowy w tym:
  – roboty dodatkowe,
  – roboty zamienne,
  – roboty zaniechane.
 8. Odbiór robót a pojęcie wady.
 9. Dyskusja.

Zapisy na szkolenie:
Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2024-01-16 szkolenie pt. Umowy o roboty budowlane – praktyczne aspekty zabezpieczenia interesów stron, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl