Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Standardy techniczne wykonywania prac geodezyjnych w aspekcie dokumentacji przekazywanej dla zamawiającego (03.12.2021, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ASPEKCIE DOKUMENTACJI PRZEKAZYWANEJ DLA ZAMAWIAJĄCEGO

Termin: 03.12.2021 r. (piątek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr Alicja Meusz

Program szkolenia:

  1. Przepisy obowiązującego prawa;
  2. Kto, komu i kiedy zgłasza prace geodezyjne;
  3. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe;
  4. Dokumentacja zawierająca wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych – operat techniczny jako dokument elektroniczny;
  5. Dokumenty dla zamawiającego (z klauzulą urzędową czy oświadczeniem).

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2021-12-03 szkolenie pt. Standardy techniczne wykonywania prac geodezyjnych w aspekcie dokumentacji przekazywanej dla zamawiającego, a następnie kliknąć w dołączony link.