Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Standardy techniczne wykonywania prac geodezyjnych a dokumentacja przekazywana dla zamawiającego (16.06.2023, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH A DOKUMENTACJA PRZEKAZYWANA DLA ZAMAWIAJĄCEGO

Termin: 16.06.2023 r. (piątek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr Alicja Meusz

Program szkolenia:

  1. Przepisy obowiązującego prawa.
  2. Kto, komu i kiedy zgłasza prace geodezyjne.
  3. Dokumentacja zawierająca wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych – operat techniczny jako dokument elektroniczny.
  4. Dokumenty dla zamawiającego (z klauzulą urzędową czy oświadczeniem).

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2023-06-16 szkolenie pt. Standardy techniczne wykonywania prac geodezyjnych a dokumentacja przekazywana dla zamawiającego, a następnie kliknąć w dołączony link.