Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Równe traktowanie w zakresie wynagradzania pracowników (31.01.2024, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

RÓWNE TRAKTOWANIE W ZAKRESIE WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

Termin: 31.01.2024 (środa), godz. 16-18

Wykładowca: dr Eliza Mazurczak

Program szkolenia:

  1. Pojęcie dyskryminacji i nierównego traktowania w Kodeksie pracy.
  2. Pojęcie wynagrodzenia za pracę w kontekście regulacji Kodeksu pracy dotyczących równego traktowania w zakresie wynagradzania pracowników.
  3. Przykłady naruszeń zasady równego traktowania w zakresie wynagradzania pracowników w aktach wewnętrznych obowiązujących u pracodawców.
  4. Środki ochrony prawnej przysługujące pracownikom w razie naruszenia przez pracodawcę zasad równego traktowania w zakresie wynagradzania.
  5. Pytania i odpowiedzi.

Zapisy na szkolenie:
Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2024-01-31 szkolenie pt. Równe traktowanie w zakresie wynagradzania pracowników, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl