Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Reforma planowania przestrzennego a inwestycje budowlane (22.04.2024, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

REFORMA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO A INWESTYCJE BUDOWLANE

Termin: 22.04.2024 r. (piątek), godz. 13-15

Wykładowca: mec. Joanna Maj

Program szkolenia:

  1. Omówienie głównych założeń i celu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  2. Partycypacja społeczna w procedurze planistycznej.
  3. Plan ogólny gminy i strategia rozwoju gminy.
  4. Zmiany w procedurze planistycznej.
  5. Nowe zasady przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.
  6. Zintegrowane Plany Inwestycyjne i umowa urbanistyczna.
  7. Rejestr Urbanistyczny.
  8. Zagadnienia problemowe – pytania i wnioski.

Zapisy na szkolenie:
Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2024-04-22 szkolenie pt. Reforma planowania przestrzennego a inwestycje budowlane a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl