Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Realizacja inwestycji w świetle zmian ustawy Prawo budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych ochroną konserwatorską (01.03.2024, Wrocław)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie pt.:

REALIZACJA INWESTYCJI W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY PRAWO BUDOWLANE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ

01 marca 2024 r. (piątek) w godz. 12.00 – 15.30 we Wrocławiu w sali hotelu Mercure przy pl. Dominikańskim 1

Wykładowca: mec. Jolanta Szewczyk

Program szkolenia:

  1. Zmiany w ustawie Prawo budowlane w 2023 roku.
  2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a obszar objęty ochroną konserwatorską.
  3. Prowadzenie prac na terenie lub obiekcie objętym ochroną.
  4. Linia orzecznicza dot. inwestycji objętych ochroną konserwatorską.

__________________________________________________________________________________________

Ze względów organizacyjnych wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu pocztą elektroniczną: szkolenia@dos.piib.org.pl najpóźniej do 27 lutego 2024 r.

O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszenia.

UWAGA!
Informujemy Państwa, że szkolenie, które odbędzie się w dniu 01.03.2024 r. we Wrocławiu będzie filmowane przez TV DOIIB.
Relacja ze szkolenia we Wrocławiu w dniu 01.03.2024 r. w postaci nagrania zostanie zamieszczona na stronach DOIIB pod adresem www.tvdoiib.pl. Skorzystanie z tego szkolenia i uczestnictwo w nim stanowi zgodę, w postaci wyraźnego działania potwierdzającego, na nieodpłatne wykorzystanie imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi, gdyby były one objęte nagraniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W każdym przypadku zgoda może zostać wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi przed jej wycofaniem.
Ponadto informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzamy na zasadach określonych w naszej Klauzuli Informacyjnej: https://dos.piib.org.pl/ochrona-danych/klauzula-informacyjna-podmioty-danych/