Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przebieg granic działek ewidencyjnych w procesie zakładania, modernizacji lub aktualizacji (28.04.2023, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

PRZEBIEG GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH W PROCESIE ZAKŁADANIA, MODERNIZACJI LUB AKTUALIZACJI

Termin: 28.04.2023 r. (piątek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr Alicja Meusz

Program szkolenia:

  1. Przepisy obowiązującego prawa.
  2. Zakładanie, modernizacja, bieżąca aktualizacja ewidencji gruntów i budynków – na czym polegają te czynności, kto i kiedy je wykonuje; podobieństwa i różnice między pojęciami.
  3. Działka ewidencyjna i jej granice.
  4. Dokumentacja geodezyjna jako podstawa wykazania przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2023-04-28 szkolenie pt. Przebieg granic działek ewidencyjnych w procesie zakładania, modernizacji lub aktualizacji, a następnie kliknąć w dołączony link.