Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Projektowanie fundamentów na wzmocnionym podłożu. Część 3 (10.10.2023, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

PROJEKTOWANIE FUNDAMENTÓW NA WZMOCNIONYM PODŁOŻU. CZĘŚĆ 2

Termin: 10.10.2023 r. (wtorek), godz. 16-18
Wykładowca: mgr inż. Maciej Król

Program szkolenia:

  1. Charakterystyka technologii DSM.
  2. Proces wgłębnego mieszania gruntu: wymagania, ograniczenia.
  3. Wzmocnienie podłoża pod fundamentami za pomocą technologii  DSM – zastosowanie, zalety, przykłady.
  4. Wpływ wybranych metod wzmocnienia na projektowanie fundamentów.
  5. Przykłady obliczeniowe.
  6. Dyskusja z widzami (pytania i odpowiedzi).

Zapisy na szkolenie:
Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2023-10-10 szkolenie pt. Projektowanie fundamentów na wzmocnionym podłożu. Część 3, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl