Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Profile zimnogięte – oprogramowanie wspomagające analizę statyczną (23.01.2024, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

PROFILE ZIMNOGIĘTE – OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ANALIZĘ STATYCZNĄ

Termin: 23.01.2024 (wtorek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr inż. Krzysztof Gajewski

Program szkolenia:

 1. Wstęp – przedstawienie profili zimnogiętych stosowanych w budownictwie jako elementy konstrukcji wsporczych pod obudowy.
 2. Materiały – stal (gatunki stali oraz ich wpływ na ekonomikę rozwiązań).
 3. Zabezpieczenie korozyjne – powłoki zabezpieczające.
 4. Przykłady zastosowań profili zimnogiętych.
 5. Wsparcie obliczeniowe projektanta – oprogramowanie.
 6. Płatwie – omówienie analizy profili na podstawie wybranego oprogramowania; ciągłość belek dachowych; pokrycia dachu a sztywność półki górnej; analiza obciążeń: śniegiem – akumulacje, wiatr, inne; odporność ogniowa.
 7. Akcesoria dla profili zimnogiętych.
 8. Płatwie – analiza przypadków ram o nieregularnym rozstawie.
 9. Rygle ścienne – omówienie układów ciągłości; obciążenia, wpływ pokrycia na stateczność profili; odporność ogniowa.
 10. Akcesoria dla rygli ściennych.
 11. Belki stropowe – możliwości zastosowania; konstruowanie.
 12. Inne zastosowania – konstrukcje wsporcze pod naświetla, klapy dymowe itp.
 13. Panel dyskusyjny.

Zapisy na szkolenie:
Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2024-01-23 szkolenie pt. Profile zimnogięte – oprogramowanie wspomagające analizę statyczną, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl