Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach niskiego napięcia z przekształtnikami energoelektronicznymi (19.09.2023, Wrocław)

DOIIB i SEP O/Wrocławski zapraszają Członków Izby na seminarium szkoleniowe nt.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA Z PRZEKSZTAŁTNIKAMI ENERGOELEKTRONICZNYMI

Seminarium odbędzie się w 19 września (wtorek) 2023 r. w godz. 9:00-15:00 w budynku NOT przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu w sali nr 110 (kinowa)

Autor i wykładowca: prof. Stanisław Czapp z Politechniki Gdańskiej

Zakres szkolenia:

 1. Normy i przepisy.
 2. Podstawowe terminy i definicje.
 3. Skutki rażenia prądem o podwyższonej częstotliwości lub prądem odkształconym.
 4. Podstawowa zasada ochrony przed porażeniem elektrycznym.
 5. Wykaz środków ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach niskiego napięcia.
 6. Samoczynne wyłączanie zasilania – istota, warunki skuteczności ochrony, problemy
  interpretacyjne.
 7. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach fotowoltaicznych.
 8. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach ładowania pojazdów elektrycznych.
 9. Ochrona przeciwporażeniowa w obwodach silników zasilanych z przekształtników.
 10. Ochrona przeciwporażeniowa w obwodach z UPS.
 11. Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych w obwodach z przekształtnikami.
 12. Dyskusja.

Po wystąpieniu Pana Profesora ok. godz. 14:00 odbędzie się wykład przedstawiciela SONEL-u na temat „Praktyczne metody pomiaru rezystancji uziomów”.      

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Zainteresowanych uczestnictwem członków IZBY prosimy o nadsyłanie imiennych zgłoszeń z podaniem nr członkowskiego w DOIIB tel./fax  71/34-366-41 lub e-mail  sep.wroc@post.pl do 15.09.2023 r.

Osobom, które zgłoszą swoją obecność zapewniamy materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).