Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Obliczanie współczynników przenikania ciepła na potrzeby obliczeń energetycznych (12.04.2024, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZENIKANIA CIEPŁA NA POTRZEBY OBLICZEŃ ENERGETYCZNYCH

Termin: 12.04.2024 (piątek), godz. 16-18
Wykładowca: dr inż. Łukasz Nowak

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie.
 2. Potrzebne dane do obliczeń.
 3. Opory przejmowania ciepła na powierzchni.
 4. Opór cieplny warstw jednorodnych.
 5. Opór cieplny warstw niejednorodnych.
 6. Opór cieplny pustek powietrznych i przestrzeni powietrznych.
 7. Izolacja cieplna o zmiennej grubości.
 8. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U.
 9. Obliczanie stolarki okiennej i drzwiowej.
 10. Metody numeryczne.
 11. Podsumowanie.

Zapisy na szkolenie:
Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2024-04-12 szkolenie pt. Obliczanie współczynników przenikania ciepła na potrzeby obliczeń energetycznych, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl