Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Mobbing w miejscu pracy. Część 3 (16.11.2023, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

MOBBING W MIEJSCU PRACY. CZĘŚĆ 3

Termin: 16.11.2023 r. (czwartek), godz. 16-18

Wykładowca: dr Eliza Mazurczak

Program szkolenia:

  1. Mobbing a dyskryminacja (molestowanie, molestowanie seksualne).
  2. Praktyczne aspekty przeciwdziałania mobbingowi (polityka antymobbingowa).
  3. Dyskusja ze słuchaczami.

Zapisy na szkolenie:
Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2023-11-16 szkolenie pt. Mobbing w miejscu pracy. Część 2, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl