Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Mobbing w miejscu pracy. Część 2 (05.10.2023, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

MOBBING W MIEJSCU PRACY. CZĘŚĆ 2

Termin: 05.10.2023 r. (czwartek), godz. 16-18

Wykładowca: dr Eliza Mazurczak

Program szkolenia:

  1. Definicja legalna mobbingu (art. 943 § 2 k.p.).
  2. Prawne konsekwencje mobbingu:
    a) roszczenia pracowników z tytułu mobbingu na gruncie Kodeksu pracy,
    b) inne roszczenia przysługujące pokrzywdzonym przez mobbing.
  3. Pytania i odpowiedzi.

Zapisy na szkolenie:
Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2023-10-05 szkolenie pt. Mobbing w miejscu pracy. Część 2, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl