Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Inflacja w Polsce i na świecie w latach 2024-2026 a funkcjonowanie banków (09.04.2024, online)

INFLACJA W POLSCE I NA ŚWIECIE W LATACH 2024-2026 A FUNKCJONOWANIE BANKÓW

Termin: 09.04.2024 r. (wtorek), godz. 16-18

Wykładowca: prof. Marian Noga

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie – powstanie banków centralnych na świecie i ich zadania.
  2. Zadania NBP w świetle Konstytucji z 1997 roku i ustawy o NBP również z 1997 roku.
  3. Inflacja – istota, pomiar, czynniki ją wywołujące, rodzaje inflacji oraz narzędzia przeciwdziałania inflacji.
  4. Inflacja w Polsce w 2024-2026 na tle inflacji na świecie.
  5. Konkluzje i wnioski.
  6. Pytania zadawane przez słuchaczy i odpowiedzi.

Zapisy na szkolenie:
Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2024-04-09 szkolenie pt. Inflacja w Polsce i na świecie w latach 2024-2026 a funkcjonowanie banków, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl