Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Dawna architektura spolium dla dzieła współczesnego, nowa architektura spolium dla dzieła dawnego (23.11.2023, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

DAWNA ARCHITEKTURA SPOLIUM DLA DZIEŁA WSPÓŁCZESNEGO, NOWA ARCHITEKTURA SPOLIUM DLA DZIEŁA DAWNEGO  

Termin: 23.11.2023 r. (czwartek), godz. 16-18

Wykładowca: prof. Rafał Eysymontt

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do tematu “spoliów” w architekturze.
  2. Zasada kontrastu elementów historycznych i współczesnych.
  3. Dążenia współczesnych inwestorów, a istota ochrony wartości historycznych.
  4. Wybrane przykłady historyczne świadomego użycia elementów historycznych.
  5. Współczesne przykłady rozwiązań łączących dbałość o wartości historyczne i współczesne wymagania inwestycyjne (przykłady polskie i zagraniczne).
  6. Podsumowanie i wnioski.

Zapisy na szkolenie:
Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2023-11-23 szkolenie pt. Dawna architektura spolium dla dzieła współczesnego, nowa architektura spolium dla dzieła dawnego, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl