Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Cyfryzacja procesu inwestycyjnego w świetle aktualnych i planowanych zmian ustawy Prawo  budowlane. Część 2 (zmiana terminu: 27.02.2023, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

CYFRYZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO W ŚWIETLE AKTUALNYCH I PLANOWANYCH ZMIAN USTAWY PRAWO  BUDOWLANE. CZĘŚĆ 2

Termin: 27.02.2023 r. (poniedziałek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr Agnieszka Znamiec

Program szkolenia:

  1. Procedury prowadzące do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych/rozbiórkę obiektu budowlanego: strony postępowania administracyjnego.
  2. Pozwolenie na budowę – zakres wniosku, dokumentacja, procedura cyfrowa.
  3. Projekt budowlany od 19.09. 2021 według nowelizacji Prawa budowlanego oraz
    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.).
  4. E – budownictwo w szczegółach.
  5. Elektroniczny dziennik budowy.
  6. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego. Nowelizacja przepisu art. 36 a Prawa budowlanego.
  7. Wygaśnięcie pozwolenia na budowę – planowana nowelizacja art. 37 Prawa budowlanego.
  8. Ograniczenia w stwierdzeniu nieważności pozwolenia na budowę.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2023-02-27 szkolenie pt. Cyfryzacja procesu inwestycyjnego w świetle aktualnych i planowanych zmian ustawy Prawo  budowlane. Część 2, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl