Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Cyfryzacja procesu inwestycyjnego w świetle aktualnych i planowanych zmian ustawy Prawo  budowlane (23.01.2023, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

CYFRYZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO W ŚWIETLE AKTUALNYCH I PLANOWANYCH ZMIAN USTAWY PRAWO  BUDOWLANE

Termin: 23.01.2023 r. (poniedziałek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr Agnieszka Znamiec

Program szkolenia:

  1. Portal e-Budownictwo, Elektroniczny Dziennik Budowy, Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego.
  2. System – SOPAB, Baza projektów budowlanych.
  3. Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz planowane w tym zakresie  zmiany w ustawie Prawo budowlane.

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2023-01-23 szkolenie pt. Cyfryzacja procesu inwestycyjnego w świetle aktualnych i planowanych zmian ustawy Prawo  budowlane, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl