Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Cyfryzacja procesu inwestycyjnego. Cz. 6 (26.06.2023, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

CYFRYZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO. CZĘŚĆ 6

Termin: 26.06.2023 r. (poniedziałek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr Agnieszka Znamiec

Program szkolenia:

  1. Zakończenie procesu inwestycyjnego – procedura zwykła i cyfrowa (zawiadomienie o zakończeniu budowy, wniosek o pozwolenie na użytkowanie, załączniki do zawiadomienia i wniosku, kontrola obowiązkowa, decyzje organów nadzoru budowlanego, przepisy covidowe).
  2. Zmiany istotne i nieistotne – procedura wprowadzania zmian w projekcie cyfrowym (kwalifikacja odstąpień i projektowane zmiany art. 36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, wprowadzanie zmian w projekcie cyfrowym, decyzje organów nadzoru budowlanego).
  3. Projekt techniczny – zakres, zasady wprowadzania zmian.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2023-06-26 szkolenie pt. Cyfryzacja procesu inwestycyjnego. Cz. 6, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl