Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Bezpieczeństwo budowli mostowych (06.04.2023, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLI MOSTOWYCH

Termin: 06.04.2023 r. (czwartek), godz. 16-18

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk

Program szkolenia:

PRZYCZYNY KATASTROF BUDOWLANYCH

1.  Uszkodzenia obiektu wywołane czynnikami eksploatacyjnymi:

      •  uszkodzenia związane z uderzeniami pojazdów o elementy mostu,

      •  uszkodzenia spowodowane pożarem,

      •  pęknięcia spowodowane zmęczeniem materiału.

2.  Uszkodzenia obiektu wywołane czynnikami środowiskowymi:

      •  ubytki materiałów spowodowane korozją,

      •  uszkodzenia wywołane przez wiatr, powodzie, trzęsienia ziemi.

3.  Błędy projektowe.         

4.  Błędy wykonawcze.

5.  Zaniedbania w utrzymaniu.

6.  Celowe zniszczenia.

OCENA BEZPIECZEŃSTWA

1.  Bezpieczeństwo na etapie projektowania.

2.  Bezpieczeństwo eksploatacji.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2023-04-06 szkolenie pt. Bezpieczeństwo budowli mostowych, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl