Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Znaczenie danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) w procesie inwestycyjnym (28.05.2021, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

ZNACZENIE DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (KATASTRU NIERUCHOMOŚCI) W PROCESIE INWESTYCYJNYM

Termin: 28.05.2021 r. (piątek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr Alicja Meusz

Program szkolenia:

  1. Przedstawienie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków.
  3. Udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym.
  4. Podział użytków gruntowych wykazywanych w ewidencji.
  5. Zasady aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
  6. Treść mapy zasadniczej, treść mapy ewidencyjnej a treść mapy do celów projektowych.
  7. Wpisy w Księdze Wieczystej a ewidencja gruntów i budynków.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2021-05-28 szkolenie pt. Znaczenie danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) w procesie inwestycyjnym, a następnie kliknąć w dołączony link.