Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ochrona sąsiedniej zabudowy (01.09.2022, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

OCHRONA SĄSIEDNIEJ ZABUDOWY

Termin: 01.09.2022 r. (czwartek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr inż. Maciej Król

Program szkolenia:

  1. Bezpieczeństwo prac geotechnicznych.
  2. Wymagania formalne dla prowadzenia prac przy budynkach.
  3. Sposoby zabezpieczania sąsiedniej zabudowy.
  4. Najskuteczniejsze technologie zabezpieczania budynków (palisady, mikropale, jet-grouting).
  5. Monitoring konstrukcji, szacowanie przemieszczeń.
  6. Dyskusja z widzami (pytania i odpowiedzi).

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2022-09-01 szkolenie pt. Ochrona sąsiedniej zabudowy, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl