Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie “zarządzanie budową na podstawie warunków kontraktowych fidic”

DOIIB zaprasza Członków Izby na bezpłatne szkolenie nt.:


ZARZĄDZANIE BUDOWĄ NA PODSTAWIE WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC

które odbędzie się:

• 11 lutego 2020 r. (wtorek) w godz. 9.30 – 16.30 w Legnicy
w sali hotelu Qubus przy ul. Skarbowej 2

• 28 lutego 2020 r. (piątek) w godz. 9.30 – 16.30 we Wrocławiu
w sali hotelu Novotel&Ibis przy ul. Powstańców Śląskich 7

• 03 marca 2020 r. (wtorek) w godz. 9.30 – 16.30 w Wałbrzychu
w sali hotelu Maria przy ul. Wrocławskiej 134b

• 19 marca 2020 r. (czwartek) w godz. 9.30 – 16.30 w Jeleniej Górze 
w sali hotelu Mercure przy ul. Sudeckiej 63
________________________________________________________________________

Szkolenie poprowadzą: mgr inż. Danuta Rybka, dr inż. Janusz Rybka
________________________________________________________________________

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie
2. Przeznaczenie i zakres stosowania wzorów warunków kontraktowych FIDIC
3. Struktura kontraktu na bazie warunków kontraktowych FIDIC
4. Uczestnicy kontraktu – uprawnienia i odpowiedzialność
5. Omówienie postanowień i procedur zawartych w nowych wydaniach FIDIC 2017
6. Zasady wprowadzania zmian w kontrakcie
7. Przejęcie robót / odbiór robót
8. Okres zgłaszania wad, rękojmia i gwarancja
9. Spory i ich rozstrzyganie
10.Dyskusja

Informujemy Państwa, że szkolenie, które odbędzie się w dniu 28.02.2020 r. we Wrocławiu będzie filmowane przez TV DOIIB.
Relacja ze szkolenia we Wrocławiu w dniu 28.02.2020 r. w postaci nagrania zostanie zamieszczona na stronach DOIIB pod adresem www.tvdoiib.pl . Skorzystanie z tego szkolenie i uczestnictwo w nim stanowi zgodę, w postaci wyraźnego działania potwierdzającego, na nieodpłatne wykorzystanie imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi, gdyby były one objęte nagraniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W każdym przypadku zgoda może zostać wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi przed jej wycofaniem.
Ponadto informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzamy na zasadach określonych w naszej  Klauzuli Informacyjnej: https://www.dos.piib.org.pl/klauzula-informacyjna

Ze względów organizacyjnych wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału
w szkoleniu telefonicznie: 71 337-62-56  lub pocztą elektroniczną: szkolenia@dos.piib.org.pl najpóźniej na 4 dni przed szkoleniem.
O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszenia.