Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SZKOLENIE "WARSZTATY GEOTECHNICZNE"

DOIIB zaprasza Członków Izby na bezpłatne szkolenie pt.:

WARSZTATY GEOTECHNICZNE

które odbędzie się 22 czerwca 2012 r. (piątek) w Krzeszówkuw Oberży Wrzosowisko.

Program szkolenia i warunki uczestnictwa znajdują się w pliku do pobrania.