Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SZKOLENIE ONLINE DOTYCZĄCE ZMIAN PRAWA GEODEZYJNEGO.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi serdecznie zaprasza na szkolenie online na Platformie Zoom Meeting na temat:

  1. „INTERPRETACYJNE I PRAKTYCZNE PROBLEMY W ŚWIETLE ISTOTNYCH ZMIAN PRAWA GEODEZYJNEGO, PRAWA BUDOWLANEGO, STANDARDÓW TECHNICZNYCH W OPRACOWANIACH GEODEZYJNYCH”.
  2. „WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z WYDZIELANIEM DRÓG PUBLICZNYCH I WEWNĘTRZNYCH W PODZIAŁACH NIERUCHOMOŚCI ZURBANIZOWANYCH ORAZ ROLNYCH”.

Szkolenie będzie przeprowadzone przez dr inż. Ludmiłę Pietrzak w dniu 19 listopada 2020r. w godz. 9.00 – 15.30.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu ponieważ jak wiemy nowe, zmienione przepisy prawa budzą wciąż wiele interpretacyjnych wątpliwości.

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia są dostępne pod adresem: https://www.sgp.geodezja.org.pl/konferencje-i-szkolenia/szkolenia-4/806-szkolenie-20201119-zgloszenia

Zgłoszenie można wysłać również bezpośrednio ze strony internetowej.