Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SZKOLENIA W RAMACH 21 MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ELEKTROTECHNIKA 2024 I 31 MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ŚWIATŁO 2024(Warszawa, 31.01.- 02.02.2024 r.)

Zapraszamy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do udziału
w 11-stu szkoleniach organizowanych w Warszawie w dniach 31 stycznia – 2 lutego 2024.
Szkolenia odbędą na terenie EXPO XXI, przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, w ramach 21
Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA 2024 i 31 Międzynarodowe Targów
ŚWIATŁO 2024 .


Szkolenia skierowane są do instalatorów, projektantów, kierowników robót, inspektorów
nadzoru, przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych
oraz zarządców różnego rodzaju obiektów komercyjnych i przemysłowych. Ich tematyka
obejmuje problematykę związaną z szeroko pojętą elektrotechniką, energetyką,
teletechniką, OZE i oświetleniem oraz sprawy prawne związane z odstępstwami i zmianami w
dokumentacji, uzyskiwaniem wymaganych pozwoleń, a także problemy ze składaniem
oświadczeń, podpisów i dokumentów dotyczących uprawnień.
Została ona dostosowana do aktualnych potrzeb wynikających z obecnej sytuacji
gospodarczej, jak i ogromnej ilości zmian w przepisach.

Udział w tych szkoleniach jest bezpłatny oprócz dwóch, które wymagają udziału w
warsztatach, a więc sprowadzenia specjalistycznego sprzętu oraz zatrudnienia specjalistów
do jego obsługi. Dotyczy to szkolenia Trendy w Ochronie Odgromowej i Przepięciowej i
szkolenia Mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz sposoby magazynowania energii
elektrycznej
. Organizatorzy nie planują osiągnięcia zysku, jest to opłata na pokrycie kosztów.

Szczegółowy program szkoleń i rejestracja znajduje na stronie internetowej:
https://elektroinstalacje.pl/


Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w szkoleniach upoważnia do swobodnego wejścia na Targi.